Cookie en privacybeleid

De eigenaar/beheerder van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen alle gegevens die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie volledig vertrouwelijk en naar de letter van de privacywetgeving, alsmede deze verklaring.

Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonlijke gegevens mogelijk. Bij het aanvragen van nadere informatie, prijsopgave, e.d. of bij het online boeken van één van onze accommodaties worden persoonlijke gegevens van u gevraagd. Deze verschaft u op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemmingen worden uw gegevens niet aan derden personen of instanties verstrekt.

Wij maken u erop attent, dat de overdracht van gegevens via internet of bijv. per e-mail, niet altijd 100% veilig is. Een 100% bescherming van gegevens tegen hacken of een andere aanval van derden is niet mogelijk en kan niet worden gegarandeerd.

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plugins (‘Like’-button)

Op onze website zijn plugins van het sociale netwerk Facebook van aanbieder: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u op onze website aan het Facebook-logo en/of de ‘Like’-button. Een overzicht van Facebook-plugins vindt u ook op: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Als u onze website bezoekt, wordt via een plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook verkrijgt daarmee de informatie, dat u met uw IP-adres onze website bezoekt/bezocht heeft. Klikt u op de ‚Like‘-button terwijl u ingelogd met uw Facebook-account bent, kunt u de inhoud van onze website met uw Facebook-profiel koppelen. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze website toekennen aan uw account.

Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van onze website geen kennis hebben van de inhoud van de op deze wijze aan Facebook verzonden gegevens, noch van het eventuele verdere gebruik van deze gegevens door Facebook. Meer informatie hierover kunt u eveneens lezen in de privacyverklaring van Facebook: http://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt, dat Facebook uw bezoek aan onze website via uw Facebook-account kan registreren, zorgt u er dan a.u.b. voor dat u onze site bezoekt zonder ingelogd te zijn op Facebook.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van diverse functies van de anayse-diensten van Google Analytics. Aanbieder is: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De via een cookie verkregen informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel naar een server van Google in de VS overgespeeld en aldaar opgeslagen.

Zodra u onze website bezoekt, wordt het anonimiseren van uw IP-adres geactiveerd. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie, als ook door andere landen met een Europees economische overeenkomst, in verkorte vorm naar Google doorgezonden. Alleen in een enkele uitzondering wordt het volledige IP-adres onverkort naar een server van Google in de VS verzonden en dan aldaar ingekort.

In opdracht van de eigenaar/beheerder van deze website zal Google de verzamelde informatie uitsluitend benutten om uw gebruik/surfgedrag van onze website te analyseren, rapporten van de activiteiten rond onze website samen te stellen en aanbevelingen te doen hoe wij het gebruik van onze website en andere internet gerelateerde diensten verder kunnen verbeteren. Het in het kader van Google Analytics via uw browser gecommuniceerde IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens gecombineerd.

U kunt via de juiste instellingen in uw browser het opslaan van cookies verhinderen. Wij delen u mee, dat het in voorkomend geval kan gebeuren, dat u mogelijk niet over alle in deze website aanwezige functies kunt beschikken. U kunt er ook voor kiezen om Google te verhinderen de door een cookie verzamelde gebruiksinformatie (incl. IP-adres) op te slaan, te analyseren en te verwerken. Dit doet u door via de volgende link de daartoe beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Door deze actie uit te voeren, wordt een ‘opt-out’-cookie geactiveerd, waarmee het verzamelen van gebruiksinformatie steeds als u onze website bezoekt wordt verhinderd. Google Analytics wordt hiermee gedeactiveerd.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Business

Onze website gebruikt de functie van Google Business. Aanbieder van deze dienst is: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Business verzamelt en rubriceert wereldwijd alle bedrijfs- en productinformatie en wil dit in de nabije toekomst doorontwikkelen om u en alle andere internetgebruikers op verschillende gebieden zeer gerichte, gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, bijv. autohuur, hotelkamer, vliegticket, vakantiewoning, enz. Ons bedrijf werkt eraan mee, dat deze informatie verzameld kan worden. De content die wij op onze site publiceren is algemeen en productgericht en derhalve niet privacygevoelig, noch gehouden aan enige privacywetgeving.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Onze website gebruikt de functie van Google Business. Aanbieder van deze dienst is: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google +1 is het sociale platform van Google en tegenhanger van Facebook. Via de +1-button op onze website kunt u o.a. onze website ‘liken’ en ‘delen’ met anderen. Hoewel Facebook en Google +1 als sociaal netwerk op elkaar lijken, biedt met name Google +1 enkele belangrijke gebruiksfuncties die bij Facebook ontbreken, zoals: Hangouts (een soort van videoconferencing, waarin tot 10 personen met elkaar kunnen chatten), Circles (u creëert zelf uw eigen sociale netwerken, zoveel als u wilt, enz. – deze belangrijke feature biedt uitsluitend Google +1), en dergelijke.

Via Google +1 ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde berichten van Google en onze andere partners. Google slaat de informatie op waarvoor u de +1-button hebt aangeklikt, dat geldt ook de informatie die u op onze site hebt bekeken. Uw +1 kan op verschillende manieren eventueel ingebed worden in uw Google-profiel, uw foto in Google-diensten, in zoekresultaten of op andere plaatsen in websites of advertenties op internet.

Google verzamelt/registreert informatie over uw +1-activiteiten, waarmee Google deze dienst voor u en andere gebruikers kan verbeteren. Om de Google +1-button te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar en toegankelijk Google-profiel nodig, dat minimaal de bij het profiel behorende naam (alias ook mogelijk) dient te bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In vele gevallen kan deze naam ook door een andere naam vervangen worden als u deze andere naam bijvoorbeeld al eerder bij het delen van inhoud/berichten via uw Google-account hebt benut.

De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers getoond worden, die beschikken over uw e-mailadres of andere informatie, waarmee u geidentificeerd kan worden. De op deze wijze via Google +1 verzamelde informatie wordt behalve voor de hiervoor beschreven doeleinden eveneens volgens het geldende Google-Privacybeleid verder verwerkt. Google kan mogelijkerwijs samenvattingen, statistieken, e.d. over +1-activiteiten van (groepen van) gebruikers aan andere gebruikers, partners, media, adverteerders, enz. verstrekken.

Privacyverklaring voor het gebruik van Instagram

Op onze website zijn functies van de diensten van Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Als u bij Instagram met uw account heeft ingelogd, kunt u door de Instagram-button op onze site aan te klikken de inhoud aan uw Instagram-profiel koppelen. Daarmee kan Instagram uw bezoek aan onze site toekennen aan uw Instagram-account. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website van de op deze wijze aan Instagram doorgezonden informatie geen kennis hebben, noch van het verdere gebruik van deze informatie door Instagram. Verdere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Privacyverklaring voor het gebruik van LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het sociale netwerk van LinkedIn. De aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij gebruik van onze website wordt een verbinding met de servers van LinkedIn opgebouwd. Zo verkrijgt LinkedIn informatie, dat u via uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u bij LinkedIn bent ingelogd en op onze website de ‚Recommend‘-button aanklikt, is het voor LinkedIn mogelijk uw bezoek aan onze website aan uw account toe te kennen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website van de op deze wijze aan LinkedIn doorgezonden informatie geen kennis hebben, noch van het verdere gebruik van deze informatie door LinkedIn. Verdere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Privacyverklaring voor het gebruik van Pinterest

Op onze website vindt u een plugin t.b.v. het sociale netwerk Pinterest, dat wordt aangeboden door: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA. Als u via deze plugin de site van Pinterest oproept, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest tot stand. De plugin verzendt daarbij ook logboekgegevens. Deze gegevens bevatten mogelijkerwijs ook uw IP-adres, adressen van andere bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bieden, gebruik en instellingen van uw browser(s), data/tijden van aanvragen, uw gebruik en surfgedrag van Pinterest, cookies, enz. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website van de op deze wijze aan Pinterest doorgezonden informatie geen kennis hebben, noch van het verdere gebruik van deze informatie door Pinterest. Nadere informatie betreffende het doel, de omvang, verdere verwerking en het gebruik van alle informatie door Pinterest, zo ook uw rechten dienaangaande en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u beschreven in het privacybeleid van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze website zijn de functies van Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door Twitter en de functie ‘Re-Tweet‘ te gebruiken, worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Tijdens dit proces worden ook andere gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website van de op deze wijze aan Twitter doorgezonden informatie geen kennis hebben, noch van het verdere gebruik van deze informatie door Twitter. Nadere informatie kunt u lezen in de privacyverklaring van Twitter: http://twitter.com/privacy Ook kunt u bij Twitter in de account-instellingen uw privacywensen en de bescherming van uw gegevens wijzigen: http://twitter.com/account/settings

Privacyverklaring voor het gebruik van YouTube

Onze website gebruikt plugins van de door Google geëxploiteerde You Tube-service. Aanbieder is: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u onze met een YouTube-plugin uitgevoerde website bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht en aan de servers medegedeeld welke pagina’s van onze website u heeft bezocht. Als u met uw YouTube-account bent ingelogd, maakt u het YouTube mogelijk door u bezochte websites en uw Surfgedrag aan uw persoonlijke profiel toe te kennen. U kunt dit verhinderen door onze website te bezoeken terwijl u niet bij YouTube bent ingelogd. Wij wijzen u erop, dat wij als aanbieder van de website van de op deze wijze aan YouTube doorgezonden informatie geen kennis hebben, noch van het verdere gebruik van deze informatie door YouTube. Nadere informatie inzake de omgang/het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Inlichtingen, verwijdering, blokkering

U heeft op elk gewenst moment het recht vrijblijvend informatie aan te vragen inzake de over u geregistreerde persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers van deze gegevens, als ook -voor zover bekend- het doel van de gegevensverwerking. Ook heeft u recht op verwijdering of blokkering van uw gegevens. Met betrekking tot dit thema, alsmede uw verdere vragen over persoongerelateerde gegevens, kunt u te allen tijde schriftelijk contact met ons opnemen. Het adres vindt u in de colofon in deze website.

Cookies

Onze website gebruikt deels zogeheten ‘cookies’. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten ook geen virussen, wormen, o.d. Cookies dienen ons inzicht te verschaffen in hoe wij ons aanbod veiliger, effectiever en gebruiksvriendelijker kunnen maken. Cookies zijn tekstbestandjes, die naar uw computer worden gestuurd en door uw browser opgeslagen worden. De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogeheten ‘session-cookies’. Zij worden direct na afsluiting van uw bezoek aan onze website automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer tot u ze zelf al dan niet verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek aan onze website te herkennen. U kunt uw browser zo instellen, dat u over het zetten van cookies geïnformeerd wordt, dat u cookies uitzonderingswijze eenmalig toestaat, dat u cookies voor bepaalde websites of algemeen uitsluit en zo ook kunt u de functie activeren waarmee na het sluiten van uw browser alle cookies automatisch worden verwijderd. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt worden.

Server-Log-Files

De provider van onze website registreert automatisch bepaalde gegevens die uw browser aan ons doorstuurt in zogeheten Server-Log-Files. Deze gegevens zijn: - Type browser / Browser-versie - Gebruikte besturingssysteem - Referrar URL (via welke website, portal of zoekmachine u op onze website terecht bent gekomen) - Hostnaam van de toegangvragende computer - Tijdstip van aanmelding bij onze servers Deze gegevens zijn niet naar personen terug te voeren. Een samenvatting of samenvoeging met gegevens uit andere databronnen wordt door ons niet gemaakt. Indien ons concrete aanknopingspunten van misbruik of wederrechtelijk gebruik van de betreffende computer bekend worden, behouden we ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren en desgevraagd te overhandigen aan de politie, officier van justitie, e.d. voor verder onderzoek.

Contactformulier

Als u via het contactformulier in onze website nadere informatie aanvraagt, worden alle door u ingevoerde gegevens, incl. enkele noodzakelijke persoonsgegevens als e-mailadres en telefoonnr., in onze servers opgeslagen. Dit alles uitsluitend om u passend te kunnen antwoorden, een prijsopgave te kunnen doen of u op andere wijze ten dienste te kunnen zijn. Alle gegevens blijven bij ons opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van werkzaamheden dienaangaande. De gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan andere partijen worden overgedragen.

Reservering / Boeking

Als u een reservering of boeking verricht op onze website, worden alle door u ingevoerde gegevens, incl. persoonsgegevens, opgeslagen in onze servers. Deze gegevens worden gebruikt voor de verdere correcte verwerking van uw reservering of boeking, voor de afwikkeling van de financiële administratie en voor de planning van onze logistieke werkzaamheden (o.a. beddengoed, eindreiniging en sleutelservice). Dankzij deze gegevens kunnen wij ook eventuele aanvullende vragen beantwoorden, speciale aanbiedingen doen of vervolgopdrachten uitvoeren. Alle gegevens blijven bij ons opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van werkzaamheden dienaangaande. De gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan andere partijen worden overgedragen.

Verweer tegen spam en reclame-mails

Het gebruik van onze in het kader van de Duitse ‚Impressumspflicht‘ (Zie Colofon) gepubliceerde bedrijfs- en contactgegevens ter verzending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie, reservering, boeking of aanbiedingen, wordt hiermee expliciet tegengesproken. Als eigenaar/beheerder van deze website behouden we ons nadrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen en ons te weren tegen personen of organisaties, die u al dan niet met vermelding van of zogenaamd in onze naam ongewenste reclame-mails of spam toezenden.

Nieuwsbrief-gegevens

Op onze website kunt u aangeven, dat u onze periodieke (2 tot 6 x p.jr.) nieuwsbrief wilt ontvangen. Hiervoor dienen wij te kunnen beschikken over uw naam en e-mailadres, zodat wij kunnen controleren dat u de bezitter bent van het betreffende e-mailadres. Met het verstrekken van deze beide gegevens verklaart u zich akkoord met de toezending van onze digitale nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet van u gevraagd, noch vastgelegd. Wij verklaren hierbij deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor de verzending van onze nieuwsbrief en deze op geen enkele wijze aan derden partijen of voor ander gebruik af te zullen staan. Uw toestemming tot opslaan van deze gegevens, alsmede de toezending van de nieuwsbrief kunt u op elk gewenst moment intrekken en opzeggen via de ‘unsubscribe’-link in onze nieuwsbrief.