Disclaimer

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG volgens de algemene, Duitse wetgeving alleen verantwoordelijk voor de eigen inhoud van onze website. Conform de paragrafen § 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder niet verplicht om op enigerlei wijze overdragen informatie of opgeslagen niet website-eigen dan wel vreemde informatie, te controleren, er toezicht op te houden, noch omstandigheden te onderzoeken, die wijzen op een mogelijk wederrechtelijk gebruik ervan.

De verplichtingen als dienstenaanbieder om informaties te verwijderen of het gebruik van de informatie te blokkeren, blijven volgens de algemene Duitse wetgeving ongewijzigd van kracht. Aansprakelijkheid met betrekking tot dit onderwerp kan eerst mogelijk zijn vanaf het tijdstip, dat wij in kennis worden gesteld van een concrete rechtsinbreuk. Bij bekend worden van dergelijke rechtsinbreuken, zullen wij de betreffende informatie omgaand verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Met het oordeel van 12 september 1999 – 312 O 85/99 ‘Haftung für Links’ (aansprakelijkheid voor links) heeft het Landgericht Hamburg beslist, dat men door het publiceren van links op een website de inhoud van de gelinkte website(s) mede te verantwoorden heeft. Dit kan volgens het Landgericht Hamburg alleen uitgesloten worden, indien men zich uitdrukkelijk van de betreffende, gelinkte inhoud distantieert.

Onze website bevat links met/naar externe websites van derden op welke inhoud wij geen enkele invloed hebben. Om deze reden kunnen wij geen enkele waarborg afgeven voor de inhoud van de hier bedoelde vreemde websites van derden. Voor de inhoud van de gelinkte websites is steeds de betreffende aanbieder, eigenaar en/of beheerder van die website(s) verantwoordelijk. De via onze website verlinkte website(s) zijn op het moment van het opnemen van de link gecontroleerd op mogelijke gerechtelijke overtredingen. Van enige wederrechtelijke inhoud was op het moment van controle geen sprake. Een permanente inhoudelijke controle met de verlinkte websites is echter zonder concrete aanknopingspunten van rechtsinbreuk onredelijk en praktisch niet mogelijk.

Voor alle links op onze website geldt derhalve, dat we geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. Daarom distantiëren we ons nadrukkelijk van elke inhoud van deze websites, zo ook maken wij ons deze inhoud niet eigen. Wij kunnen derhalve niet voor enige inhoud van gelinkte websites van derden aansprakelijk gesteld worden. Bij bekend worden van mogelijke rechtsinbreuk of misbruik zullen wij de betreffende link(s) omgaand verwijderen.

Auteursrecht/copyrights

De door de eigenaar/beheerder van de website samengestelde inhoud en toepassing daarvan in de website vallen onder het Duitse Urheberrecht (auteursrecht). De bewerking, de vermenigvuldiging, elke vorm van gebruik/toepassing, de publicatie (al dan niet in/van delen van de inhoud) en de distributie/verspreiding van de betreffende inhoud overschrijden de grenzen van het Duitse auteursrecht en vereisen de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de drager van het auteursrecht, in dit geval van de eigenaar/beheerder van de website. Downloads en Kopien van (delen van) deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover inhoudelijk gebruik gemaakt wordt van teksten van derden, berusten de auteursrechten voor deze inhoud ook specifiek bij deze derden. Eventuele inhoud van derden geschiedt onder bronvermelding. Mocht u desondanks een mogelijke inbreuk van het auteursrecht constateren, dan stellen wij het op prijs daarover informatie van u te mogen ontvangen. Wij zullen dan de betreffende teksten/inhoud voorzien van bronvermelding of in samenspraak met de auteur eventueel omgaand verwijderen.